• Αύξηση πωλήσεων 4,17% για τη χρήση 2009/2010 • Ξεκινά τον Αύγουστο το νέο κατάστημα Jumbo στη Σόφια

Για την οικονομική χρήση Ιούλιος 2009- Ιούνιος 2010 ο Όμιλος πέτυχε αύξηση των πωλήσεων ίση με 4,17% ρυθμός, λίγο υψηλότερος του ετήσιου στόχου που είχε τεθεί. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν ικανοποιητικές παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε προσθήκη καινούριου καταστήματος στο δίκτυό της. Η Κύπρος παρουσίασε εξαιρετικά αποτελέσματα σημειώνοντας διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Όσον αφορά την Βουλγαρία, το νέο κατάστημα του Ομίλου στο Plovdiv συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων που σημειώθηκε κατά το οικονομικό έτος.


Η νέα οικονομική χρήση Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 ξεκινά με το ντεμπούτο του δεύτερου καταστήματος του Ομίλου στη Σόφια τον Αύγουστο του 2010 συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. Το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις των καταστημάτων του υπάρχοντος δικτύου. Στην προσπάθεια εξισορρόπησης του χαμένου τζίρου η διοίκηση της εταιρείας προχωρά ταχύτατα στην έναρξη των έξι νέων καταστημάτων που έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα χρήση.


Συγκεκριμένα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο υπερκατάστημα στην Κύπρο συνολικής επιφάνειας 10.000τ.μ., ένα ακόμα υπερκατάστημα στη Σόφια συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. ενώ στην Ελλάδα η εταιρεία έχει προγραμματίσει την λειτουργία καταστημάτων στην Πρέβεζα συνολικής επιφάνειας 7.000τ.μ., στην Λάρισα και στα Ιωάννινα συνολικής επιφάνειας 8.000τ.μ. το κάθε ένα.


Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 45 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και 2 στη Βουλγαρία.