Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων εννιαμήνου Ιούλιος 2009 –Μάρτιος 2010

Η Jumbo A.E.E. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2009 /2010 την Τετάρτη 19.05.2010 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).