Σταθερή η πορεία των πωλήσεων κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους

Παρά την οικονομική κρίση στην Ελλάδα που έχει πλήξει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ενθαρρυντική ήταν η πορεία των πωλήσεων των καταστημάτων Jumbo στην Ελλάδα κατά το Φεβρουάριο καθώς η επίδοσή τους ήταν σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με το Δεκέμβριο. Κατά συνέπεια οι πωλήσεις του Ομίλου για το οκτάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011) παρέμειναν σταθερές (μείωση της τάξης του 1%).


Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διοίκηση του Ομίλου η μεταβολή των πωλήσεων του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ -1% και 0%.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης μη άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία ενώ ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο την λειτουργία έξι νέων καταστημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο της επόμενης οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012.