Οι μέτοχοι με τη συμμετοχή και την ψήφο τους στήριξαν για μια ακόμα φορά τις επιλογές της Διοίκησης

Μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 25.07.2012 και την έγκριση για επιστροφή κεφαλαίου ύψους € 0,21 ανά μετοχή, οι μέτοχοι της εταιρείας που συμμετείχαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 01.11.2012 στήριξαν για μία ακόμα φορά με την ψήφο τους τις προτάσεις και τις επιλογές της διοίκησης και ενέκριναν μεταξύ άλλων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011/2012.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο οι πωλήσεις του Ομίλου ήταν αυξημένες κατά +2,84% ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η πίεση στο μικτό περιθώριο θα είναι μικρότερη των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου είναι καλύτερες από τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα χρήση. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη νέα οικονομική χρήση 2012-2013, εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0%-2% και μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Σημειώνεται ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επιπλέον η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ο Όμιλος λειτούργησε δύο νέα υπερκαταστήματα. Το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας συνολικής επιφάνειας 10 χιλιάδων τ.μ. και το δεύτερο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλιάδων τ.μ.

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων ένα νέο ενοικιαζόμενο στη Πυλαία της Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας χιλιάδων τ.μ. και ενός ακόμα ιδιόκτητου καταστήματος στη Σόφια της Βουλγαρίας 12χιλιάδων τ.μ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων στην Ελλάδα.

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 60 καταστήματα εκ των οποίων τα 50 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 7 στη Βουλγαρία.