Με αισιοδοξία, η αντίστροφη μέτρηση για την περίοδο των Χριστουγέννων …

Η διοίκηση του Ομίλου JUMBO ανακοινώνει σήμερα ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014) τα καθαρά κέρδη του Ομίλου έφτασαν τα 18,06 εκατ. Ευρώ από 17,15 εκατ. Ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,35%. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί στους μετόχους, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 131,19 εκατ. Ευρώ έναντι 123,97 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, αυξήθηκε κατά 5,82%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας και της Κύπρου σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση των πωλήσεων του διαρκώς αναβαθμιζόμενου δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα.

• Υπενθυμίζεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης λειτούργησαν 2 νέα υπερ - καταστήματα, το ένα στις Σέρρες (9.000 τετραγωνικών μέτρων) και το δεύτερο στον Άγιο Ελευθέριο (11.000 τ.μ.).

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 47,23% έναντι 46,36% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του Ευρώ καθώς και στις προϊοντολογικές προτάσεις, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος των καταναλωτών οι οποίοι επιβράβευσαν τις επιλογές των JUMBO αυξάνοντας τις αγορές τους.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 26,86 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 24,48 εκατ. Ευρώ που ήταν η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 9,70%. Κατά συνέπεια, τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 18,06 εκατ. αυξημένα κατά 5,38% κυρίως λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα.

Παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κρίσιμο τρίμηνο για τη συνολική οικονομική χρήση είναι όπως πάντα άλλωστε το δεύτερο τρίμηνο όπου περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις των Χριστουγέννων.

Όσον αφορά την επέκταση του δικτύου του Ομίλου σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία στην πόλη Τιμισοάρα (13.000 τ.μ.) ενώ τον Νοέμβριο ξεκίνησε το δεύτερο κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι (14.000 τ.μ.) καθώς και νέο μισθωμένο κατάστημα JUMBO στην Πάφο της Κύπρου (10.000 τ.μ.).

Έτσι ο Όμιλος σήμερα αριθμεί 66 καταστήματα εκ των οποίων τα 52 στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 2 στην Ρουμανία ενώ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo. Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000τ.μ.)