Σταθερά ανοδική πορεία. Η παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές του. Οι πωλήσεις για την χρήση Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013, ανήλθαν σε 502,2εκατ. Ευρώ έναντι 494,3 εκατ. Ευρώ την περσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση +1,60%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 73,96 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -23,99% επηρεαζόμενα από τη ζημία της τάξης των 23,58 εκατ. Ευρώ περίπου που αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου. Αν δεν συμπεριληφθεί το έκτακτο αυτό γεγονός τότε τα κέρδη θα ανέρχονταν σε 96,64 εκατ. Ευρώ περίπου παρουσιάζοντας μικρή μείωση -0,68%.

Ωστόσο η νέα οικονομική χρήση ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα. Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης οι πωλήσεις ανήλθαν σε 131,19εκατ. Ευρώ έναντι 123,97 εκατ. Ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση +5,82%. Στην Ελλάδα, η σταθεροποίηση των πωλήσεων του ήδη υπάρχοντος δικτύου καθώς και το άνοιγμα των δύο νέων καταστημάτων, ένα στις Σέρρες (9.000 τετραγωνικών μέτρων) και το άλλο στον Άγιο Ελευθέριο (11.000 τ.μ.) οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων περίπου 3%.

Τα καταστήματα της Κύπρου παρουσίασαν αύξηση 12% περίπου. Σε αυτό βοήθησε και η απόφαση των αρχών για τη λειτουργία των καταστημάτων για επτά ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, τα καταστήματα στην Βουλγαρία συνεχίζουν να παρουσιάσουν διψήφια αύξηση πωλήσεων καθώς η εταιρεία ενδυναμώνει την παρουσία της στην αγορά μέσω της διαφήμισης.

Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 63 καταστήματα όπου 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 8 στη Βουλγαρία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους επενδυτές ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα δύο πρώτα καταστήματα του Ομίλου στη Ρουμανία. Το ένα στην Τιμισοάρα (13.000 τ.μ.) και το άλλο στο Βουκουρέστι (14.000 τ.μ.). Στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 12 με 18 Jumbo καταστήματα στην χώρα.

Επίσης, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 αναμένεται η έναρξη του νέου μισθωμένου καταστήματος JUMBO στην Πάφο της Κύπρου (10.000 τ.μ.). Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000 τ.μ.).

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6.11.2013 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2013 καθώς πρόθεσή της είναι η πλήρης αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. Ευρώ που λήγει τον Μάιο του 2014.