Διψήφια αύξηση τζίρου και κερδών και πάλι στα JUMBO. Έκτακτο μέρισμα € 0,18 μικτό ανά μετοχή προς τους μετόχους

O Όμιλος JUMBO διατήρησε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης. Σήμερα επιστρέφει σε διψήφιο ποσοστό αύξησης κύκλου εργασιών και κερδοφορίας.

Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της νέας οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,77% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανέρχονται σε 20 εκατ. Ευρώ από 18,06 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Όπως είχε ήδη ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας, κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2014) οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση +10,92% φτάνοντας τα 145,51 εκατ. Ευρώ από 131,19 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στον θετικό ρυθμό ανάπτυξης που κατέγραψαν τα καταστήματα στην Ελλάδα επηρεαζόμενα και από την πολύ καλή τουριστική περίοδο της χώρας. Επίσης, διψήφιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων συνεχίζουν να καταγράφουν τα καταστήματα της Βουλγαρίας και της Κύπρου ενώ στην επίδοση αυτή συνέβαλλαν και τα δύο καταστήματα του Ομίλου στη Ρουμανία.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης, η Jumbo πρόσθεσε ένα νέο κατάστημα στον Ίασμο συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ. περίπου. Το σύνολο των επενδύσεων του Ομίλου για αγορά παγίων κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε € 5 εκατομμύρια περίπου.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους κατέγραψε βελτίωση στο 47,55% έναντι 47,23% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,99 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 26,86 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 11,65%. Παρά την προετοιμασία για το άνοιγμα των νέων καταστημάτων σε Κύπρο και Ρουμανία τα έξοδα σαν ποσοστό των πωλήσεων, σε επίπεδο Ομίλου, ήταν βελτιωμένα.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι το κρίσιμο τρίμηνο για τη συνολική οικονομική χρήση είναι, όπως πάντα άλλωστε, το δεύτερο τρίμηνο όπου περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις των Χριστουγέννων.

Στις 30/09/2014 τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων του, κατά το ποσό των 140,87 εκατ. ευρώ με συνέπεια ο καθαρός δανεισμός να είναι αρνητικός. Η διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας και προ όφελος όλων των μετόχων της, οι οποίοι επιδεικνύουν εμπιστοσύνη και επενδύουν μεσομακροπρόθεσμα σε αυτήν, προχώρησε σε πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με μόνο θέμα την έγκριση διανομής έκτακτου μερίσματος € 0,18 (μικτό) ανά μετοχή.

Όσον αφορά την εξέλιξη του δικτύου νέων καταστημάτων μέχρι σήμερα, η διοίκηση της εταιρείας και η ομάδα των στελεχών πέτυχαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα την προετοιμασία και τον άνοιγμα των τριών υπέρ-καταστημάτων που είχαν προαναγγελθεί ότι θα λειτουργούσαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο κατάστημα του Ομίλου στo Βουκουρέστι (12.000 τ.μ.) και τον Νοέμβριο το νέο κατάστημα στην πόλη Oradea, Ρουμανίας (12.000 τ.μ.). Επίσης, τον Νοέμβριο ξεκίνησε το νέο JUMBO στην Λεμεσό της Κύπρου (12.000 τ.μ.).

Με την προσθήκη των παραπάνω καταστημάτων η Jumbo διαθέτει ένα δίκτυο 70 καταστημάτων πλέον σε τέσσερις χώρες. Αναλυτικά διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 4 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Κατά το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Πελοπόννησο (9.000 τ.μ.) καθώς και ενός ακόμα υπέρ- καταστήματος στην πόλη Arad της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.).