Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2014/2015

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2014/2015 την Δευτέρα 24.11.2014 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).