Αύξηση των πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης 2015/2016

Σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO καθώς και η διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα

Το οικονομικό έτος που έληξε την 30η Ιουνίου 2015 κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του Ομίλου.
Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 582,55 εκατ. Ευρώ έναντι 541,85 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο 12μηνο. Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +7,51% ξεπέρασε σημαντικά τον στόχο 4%-6% που είχε τεθεί στην αρχή της οικονομικής χρήσης.
Παρά την ισχυροποίηση του Δολαρίου έναντι του Ευρώ, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 53,16% έναντι 53,12% της περσινής χρήσης. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται εν μέρει στο προϊόντολογικό μείγμα καθώς και στην πτώση των ναύλων.
Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA), σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθαν σε 159,26 εκατ. ευρώ από 146,52 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση +8,7%.
Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 104,84 εκατ. Ευρώ από 101,25 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του +3,54%.

Η διοίκηση λόγω των περιορισμών ροής κεφαλαίων στην Ελλάδα θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 11.11.2015 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2015 και αυτό θα ισχύσει μέχρι η οικονομία να σταθεροποιηθεί και να δημιουργηθεί προοπτική για ομαλή ανάπτυξη της Ελλάδας.

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2015, ο Όμιλος λειτούργησε 7 νέα υπέρ – καταστήματα. Από αυτά, τα 2 λειτούργησαν στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο.
Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 72 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Αναφορικά με την νέα οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2015, σε μία δύσκολη και πρωτόγνωρη περίοδο για την ελληνική οικονομία, στην εποχή έντονης αβεβαιότητας ο Όμιλος είχε προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να διαθέτει επαρκή αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το αρχικό σοκ της επιβολής περιορισμών ροής κεφαλαίων. Επίσης, οι εταιρείες του Ομίλου ήταν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, χωρίς προβλήματα ρευστότητας και με μηδέν δανεισμό.

Κατά το πρώτο τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015 ) οι πωλήσεις του Ομίλου για το διάστημα ανήλθαν σε € 152,62 εκατ. από € 145,51 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι δηλαδή αυξημένες κατά 4,88%. Η επίδοση αυτή οφείλεται στην μικρή υποχώρηση των πωλήσεων των καταστημάτων στην Ελλάδα ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού συνέχισαν να καταγράφουν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης.
Για την νέα οικονομική χρήση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου εκτιμάται ότι οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα θα κυμανθούν μεταξύ του -5% και 0%, της Κύπρου 5 με 8%, της Βουλγαρίας 10% με 12% ενώ της Ρουμανίας θα διπλασιαστούν. Κατά συνέπεια οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 0% και 4%. Όσον αφορά τα εκτιμώμενα μετά φόρων κέρδη σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου αναμένεται να υποχωρήσουν μεταξύ 25% και 15%. Καθώς το ποιο σημαντικό τρίμηνο είναι το δεύτερο όπου περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων ο Όμιλος θα επανέλθει μετά το τέλος του με νεώτερες εκτιμήσεις.
Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να λειτουργήσει το έβδομο υπέρ- κατάστημα στο Pitesti (12.000τ.μ.). Σημειώνεται ότι η Ρουμανία είναι η χώρα στην οποία θα επικεντρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.
Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια στην Ελλάδα ο Όμιλος στοχεύει στην αναδιάρθρωση του δικτύου με κύριο γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό περιλαμβάνει και την αντικατάσταση μικρών καταστημάτων πρώτης γενιάς με νέα υπέρ- καταστήματα σε περιοχές που ακόμα ο Όμιλος δεν έχει παρουσία.
Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr