Εξαίρεση στον κανόνα

Ούτε το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα των τελευταίων 3 μηνών ούτε οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν το ελληνικό λιανεμπόριο.

Για τα καταστήματα JUMBO, μοναδική σταθερά παρέμεινε η ορθολογική σχέση κόστους - ποιότητας των προϊόντων και η διαρκώς βελτιούμενη εξυπηρέτηση των πελατών.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης επιβραδύνθηκε ο ρυθμός βελτίωσης των μεγεθών σε σχέση με το προηγούμενο αλλά τα αποτελέσματα του Ομίλου παρέμειναν μέσα στο πλαίσιο των προβλέψεων και των στόχων του προϋπολογισμού για την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Η εκτίμηση της διοίκησης, για ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ +4% έως +6% διατηρείται παρά τις δύσκολες συγκυρίες.

• Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2014/2015, τα κέρδη αυξήθηκαν κατά +6,27% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανέρχονται σε 62,67 εκατ. Ευρώ έναντι 58,97 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2014/2015, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση +7,70% φτάνοντας τα 341,13 εκατ. Ευρώ από 316,74 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Ο Όμιλος JUMBO αντιμετωπίζει την κρίση με ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις. Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, το δίκτυο καταστημάτων αυξήθηκε με τέσσερα νέα καταστήματα ένα στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και δύο στην Ρουμανία.

Tο μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 50,97% από 50,95% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 91,65 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 84,63 εκατομμυρίων € την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά +8,28% λόγω της καλύτερης διαχείρισης των εξόδων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής και αξιοποίησης του δικτύου της η εταιρεία τον Φεβρουάριο του 2015 προχώρησε στο κλείσιμο του ενοικιαζόμενου καταστήματός της σε εμπορικό κέντρο στον Ασπρόπυργο. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η γενικότερη απαξίωση που είχε συντελεστεί στο εμπορικό κέντρο. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.

Συμπερασματικά, ο Όμιλος μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης, διέθετε ένα δίκτυο 69 καταστημάτων σε τέσσερις χώρες.

• Το δίκτυο καταστημάτων απαρτίζεται από 52 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 4 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Ο Όμιλος JUMBO εκμεταλλευόμενος την εύρωστη χρηματοοικονομική του θέση συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Πελοπόννησο (9.000 τ.μ.) καθώς και ενός ακόμα υπέρ- καταστήματος στην πόλη Arad της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.).