Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2015/2016

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2015/2016 την Πέμπτη 25.02.2016 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και της εταιρείας (www.e-.jumbo.gr).