Θετικά μηνύματα από την αγορά. Χωρίς μέρισμα για τη χρήση 2014/2015 με την υποστήριξη των μετόχων

Παρά τη γενικότερη, εξαιρετικά δύσκολη, οικονομική συγκυρία, οι Έλληνες καταναλωτές εμπιστεύονται την διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα και εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ομίλου JUMBΟ, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους-συνεταίρους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης τα μεγέθη του Ομίλου κινήθηκαν καλύτερα των αρχικών προβλέψεων.

Το θετικό πρόσημο διατηρήθηκε και τον Οκτώβριο καθώς πλησιάζει η παραδοσιακά κρισιμότερη -για τον Όμιλο JUMBO- περίοδος των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου JUMBO πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν 388 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι μέτοχοι υποστήριξαν την απόφαση της διοίκησης να μην διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2014/2015. Η διοίκηση, από την πλευρά της, υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει το θέμα διανομής μερίσματος ανάλογα με την πορεία που θα πάρει η διαπραγμάτευση και τις εξελίξεις στο θέμα των capital controls.

• H διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015) οι πωλήσεις του Ομίλου για το διάστημα ανήλθαν σε € 152,63 εκατ. από € 145,51 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι δηλαδή αυξημένες κατά 4,89%.

• Η επίδοση αυτή οφείλεται στην μικρή υποχώρηση των πωλήσεων των καταστημάτων στην Ελλάδα ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού συνέχισαν να καταγράφουν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης.

• Τον Οκτώβριο καταγράφηκε μικρή άνοδος και στις πωλήσεις των καταστημάτων στην Ελλάδα.

Τα προκαταρτικά στοιχεία δείχνουν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου θα είναι καλύτερα του προϋπολογισμού του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση. Η διοίκηση ωστόσο υπενθύμισε στους μετόχους ότι το πλέον σημαντικό -για τα μεγέθη του Ομίλου- τρίμηνο είναι το δεύτερο τρίμηνο που περιλαμβάνει και τις πωλήσεις των Χριστουγέννων.

Η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Όσον αφορά το άνοιγμα νέων καταστημάτων οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι τον Οκτώβριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία στην πόλη Pitesti (12.000 τ.μ.). Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo απαρτίζεται από 73 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 7 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo