Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO καθώς και τα σχέδια για την οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2018.

Kατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 oι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +10,55% και ανήλθαν στα 753,30 εκατομμύρια Ευρώ από 681,43 εκατομμύρια που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε 395,15 εκατ. Ευρώ από 355,49 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +11,16%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 52,46 % από 52,17% που ήταν πέρυσι παρά την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρέασε κυρίως το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και τη συνεχιζόμενη πολιτική αποπληθωρισμού που εφαρμόζεται στην Ελληνική αγορά.

Επιπλέον, χάρη στην καλύτερη διαχείριση του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όμιλο ανήλθαν σε 221,27εκατ. Ευρώ έναντι 194,87 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο 12μηνο, αυξημένα κατά +13,55%.

Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 151,10 εκατ. Ευρώ από 131,01 εκατ. Ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά +15,34%.

H διοίκηση της Μητρικής Εταιρείας, θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού € 53.063.306,01 που αντιστοιχεί σε € 0,39 (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές). Η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή προμερίσματος από τις 03.04.2018, ποσό € 23.511.127,13 και αναμένεται με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να διανεμηθεί και το υπόλοιπο, ποσό των € 29.552.178,88 που αντιστοιχεί σε € 0,2172 ανά μετοχή (μικτό). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4387/2016, όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα ποσοστού 15%.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα χρονιά

Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018- Σεπτέμβριος 2018, ο τζίρος αυξήθηκε κατά +6% περίπου, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στην Ελληνική αγορά η οποία εξακολουθεί να συνεισφέρει το 60% περίπου στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου.
Κατά συνέπεια η επίδοση του πρώτου τριμήνου οφείλεται:
• στον δυναμικό διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων στη Ρουμανία.
• στην αύξηση των πωλήσεων κατά 11% των καταστημάτων στη Βουλγαρία
• στο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στης Κύπρου

Λόγω της στασιμότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα ο προϋπολογισμός του Ομίλου, για τη νέα οικονομική χρήση, προβλέπει αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 5%-6%.

Τον Αύγουστο, υπογράφηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και πιστωτικού ιδρύματος, σύμβαση κάλυψης κοινού Ομολογιακού Δανείου οκταετούς διάρκειας με ανώτατο ποσό μέχρι 200 εκατ. ευρώ με ημερομηνία έκδοσης των Ομολογιών του Δανείου τον Νοέμβριο του 2018 και με περιθώριο επιτοκίου 2,75%.

• Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. ευρώ το οποίο είχε εκδοθεί στις 21.05.2014 καθώς και τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας.

Το δίκτυο καταστημάτων ακολουθεί την αγορά

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2017-Ιούνιος 2018, o Όμιλος πρόσθεσε δύο ιδιόκτητα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία. Το πρώτο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη Suceava (14.500 τ.μ. περίπου) και το δεύτερο τον Φεβρουάριο του 2018 στο Βουκουρέστι (11.800 τ.μ. περίπου).

Το δίκτυο καταστημάτων JUMBO στις 30.06.2018 αριθμούσε 75 καταστήματα.

Από αυτά:
• 51 βρίσκονται στην Ελλάδα,
• 5 στην Κύπρο,
• 9 στη Βουλγαρία και
• 10 στη Ρουμανία

Ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε πέντε χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία και Βοσνία).

Αναφορικά με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων για την τρέχουσα οικονομική χρήση (2018/2019) σημειώνεται ότι

• στη Ρουμανία λειτούργησε τον Σεπτέμβριο ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα στη περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου) ενώ για τη χώρα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων μέχρι το τέλος της χρήσης
• στην Ελλάδα αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος μέχρι το τέλος της χρήσης.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στο http://corporate.e-jumbo.gr