Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2018/2019

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2018/2019 την Τρίτη 12.03.2019 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και της εταιρείας www.e-jumbo.gr (http://corporate.e-jumbo.gr/).