Ανακοίνωση

Ο Όμιλος Jumbo, είναι ένας υπερεθνικός όμιλος επιχειρήσεων, που λειτουργεί το δικό του δίκτυο καταστημάτων, που σήμερα ανέρχονται συνολικά σε 80 σε 4 χώρες. Τα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 14 στη Ρουμανία. Επιπλέον στην Ελλάδα λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr . Τον Ιούνιο του 2020 το ηλεκτρονικό κατάστημα έγινε διαθέσιμο και στην Κύπρο. Στρατηγική της εταιρείας είναι η επέκταση του δικτύου στις χώρες, που ήδη δραστηριοποιείται καθώς και σε χώρες, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Βαλκανικής.
Για τις χώρες, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω συμφωνιών συνεργασίας, ο Όμιλος έχει παρουσία με 26 καταστήματα, που φέρουν το σήμα «JUMBO», σε 6 χώρες: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο και Σερβία.
Η JUMBO την 24.7.2020 προχώρησε σε σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την Fox Group, η οποία είναι ηγέτιδα στο χώρο του λιανεμπορίου στο Ισραήλ, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Tel Aviv, με 9 σήματα δικά της και 11 συνεργασίες franchise με εταιρείες με διεθνή παρουσία στο λιανεμπόριο. Με τη συμφωνία παρέχεται σε αυτή το αποκλειστικό δικαίωμα για το άνοιγμα στο Ισραήλ νέων καταστημάτων, που θα φέρουν το σήμα «Jumbo» και θα εμπορεύονται προϊόντα του Ομίλου μας. Λαμβανομένου υπόψη ότι η Fox Group θα πρέπει να επιτύχει τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων τοπικού χαρακτήρα, για να καταστεί στη συνέχεια δυνατή η υλοποίηση της συμφωνίας, το πρώτο κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει περί το τέλος του έτους 2022