Επιτυχημένη ισόρροπη διαχείριση του Α’ 6μήνου των lockdown και της κορύφωσης της πρώτης φάσης της πανδημίας

Η σταθερά αυξανόμενη εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO, επέτρεψε στον Όμιλο να ισορροπήσει -με μικρές απώλειες- τις λογιστικές καταστάσεις 6μήνου, παρά την γενικότερη δύσκολη και αβέβαιη κατάσταση στο λιανεμπόριο.

Συνολικά, ο τζίρος του 6μήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) για τον Όμιλο JUMBO, διαμορφώθηκε σε 278,82 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά -16,88% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο που ήταν 335,43 εκατ. ευρώ

• Στην Ελλάδα οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -21,29%
• Στην Κύπρο οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά -22,95%
• Στην Βουλγαρία κατά -13,07%
• Αντιθέτως στην Ρουμανική αγορά καταγράφηκε μικρή αύξηση +3,33% συμπεριλαμβανομένου του καταστήματος στο Brasov που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019

Η μικτή κερδοφορία του Ομίλου, κατά το πρώτο 6μηνο του έτους, ανήλθε σε 144,95 εκατ. Ευρώ καταγράφοντας μείωση -20,23% (σε σύγκριση με τα 181,71εκατ. Ευρώ του α’ 6μήνου 2019). Το περιθώριο των μικτών κερδών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,99% ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήταν 54,17%.

Το περιθώριο των μεικτών κερδών μειώθηκε σημαντικά λόγω του lock down για περίπου 2,5 μήνες σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και λόγω των σοβαρότατων ρυθμίσεων περιορισμού της κυκλοφορίας σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Η περίοδος αυτή συμπεριλάμβανε και την εποχική περίοδο του Πάσχα όπου ανάγκασε την εταιρεία είτε να πετάξει εποχιακά προϊόντα είτε να τα προσφέρει σε τιμές δραματικά κάτω του κόστους.

Με την επαναλειτουργία των καταστημάτων αναμένεται σταδιακή ανάκαμψη του μεικτού κατά το τρίτο τρίμηνο καθώς και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Κατά την ίδια περίοδο, η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε ώστε τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους να διαμορφωθούν σε 49,81 εκατ. ευρώ έναντι των 64,13 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά -22,34%.

Ο Όμιλος κατά την περίοδο του lockdown προσάρμοσε την στρατηγική των αγορών λαμβάνοντας υπόψη το διάστημα αδράνειας των καταστημάτων. Ωστόσο, παρέμεινε συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τους εργαζομένους, προμηθευτές, το κράτος και τους μετόχους. Κατά συνέπεια την τελευταία μέρα του Ιουνίου 2020, τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ανήλθαν σε 598,37 εκατ. Ευρώ από 506,63εκατ. Ευρώ κατά την 30.06.2019.

Δίκτυο Καταστημάτων

Κατά την 30η Ιουνίου 2020 ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 80 καταστήματα 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία 14 στη Ρουμανία. Επιπλέον στην Ελλάδα λειτουργεί με επιτυχία το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr . Τον Ιούνιο του 2020 το ηλεκτρονικό κατάστημα έγινε διαθέσιμο και στην Κύπρο.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 26 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 6 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία και Μαυροβούνιο).

Επενδυτική Στρατηγική

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση των επενδυτικών του σχεδίων. Ωστόσο, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην αδειοδότηση των έργων λόγω της πανδημίας, εκτιμάται ότι τα τρία καταστήματα που ήταν προγραμματισμένα να λειτουργήσουν εντός του 2020 θα ανοίξουν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.

Μερισματική πολιτική

Παρά την προφανή δυσκολία πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων στα οικονομικά μεγέθη και την ασάφεια που δημιουργεί η πανδημία, αναλλοίωτος παραμένει ο σχεδιασμός της διοίκησης όσον αφορά το μέρισμα που προτίθεται να διανεμηθεί για την τρέχουσα χρήση:

• Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους θα είναι ίσο με αυτό της δωδεκάμηνης χρήσης από 1.7.2018 έως 30.6.2019, δηλαδή 0,47 Ευρώ ανά μετοχή.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδιασμού η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25ης Ιουνίου 2020, ενέκρινε διανομή του 50% του ανωτέρω ποσού, δηλαδή ποσό μικτό 0,235 € ανά μετοχή. Η καταβολή ξεκίνησε την 6η Ιουλίου 2020.

Ανακοίνωση