Ανακοίνωση ανάκλησης της πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 2 Ιουνίου 2021

Η ανώνυμη εταιρεία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφαση του της 24 Μαΐου 2021 αποφάσισε την ανάκληση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης και ακύρωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2 Ιουνίου 2021.
Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση σε νέα ημερομηνία.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ