Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο

Σε συνέχεια της από 20.10.2021 ανακοίνωσης του Επικαιροποιημένου Οικονομικού Ημερολογίου αναφορικά με την από 19.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την από 26.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για λόγους απλούστευσης της διαδικασίας, η Εταιρεία θα προχωρήσει στην καταβολή όλου του ποσού της έκτακτης χρηματικής διανομής δηλαδή μικτού ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή άπαξ, αντί σε δύο ισόποσες δόσεις των 0,15 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό μικτό ποσό που καταβάλλεται εντός του 2021 ανέρχεται σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή από 0,615 ευρώ ανά μετοχή που ήταν το 2020, δηλαδή αυξημένο κατά 25%.

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.15 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιείται το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας αναφορικά με τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων (record date) και έναρξης καταβολής της έκτακτης χρηματικής διανομής, ποσού (μικτό) ευρώ 0,30 ανά μετοχή:

  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής: 22.11.2021. Ημερομηνία μετά την 19.11.2021 που είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί του Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date): 23.11.2021.
  • Ημερομηνία έναρξης καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής: 26.11.2021.

Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2021
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ