Τοποθέτηση νέου Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών

Η JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από τον Ιανουάριο του 2021 ο κ. Θεμελής Ελευθέριος ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.
Ο κύριος Θεμελής είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος. Συνολικά, διαθέτει επαγγελματική εμπειρία περίπου 20 ετών. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τραπεζικό χώρο, υπήρξε Ορκωτός Ελεγκτής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων για σχεδόν 15 έτη σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία και κατείχε για 2,5 έτη την θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών σε μεγάλη εταιρεία στον κλάδο των τροφίμων.