Ενημέρωση για την πορεία των πωλήσεων κατά το πεντάμηνο του 2022

Οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τον Μάιο 2022 κατέγραψαν πτώση -4,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Κατά συνέπεια:

• Στο πρώτο 5μηνο του 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου, καταγράφουν συνολική αύξηση κατά +17% (έναντι αύξησης + 25% κατά το τετράμηνο του 2022).

Οι πωλήσεις του Μαΐου 2022 συγκρίνονται με την ισχυρή ζήτηση του Μαΐου του 2021 αμέσως μετά το πολύμηνο κλείσιμο των καταστημάτων κατά τους χειμερινούς μήνες και τους αυστηρούς περιορισμούς που ακολούθησαν στην Ελλάδα.

Επίσης, η αρρυθμία που προκάλεσαν τα αλλεπάλληλα lockdown λιμανιών στην Κίνα λόγω του Covid-19, μαζί με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα ελληνικά λιμάνια, επιδείνωσαν την τροφοδοσία της αγοράς προκαλώντας καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων.


Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων:


• Ελλάδα: Για τον Μάιο 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν μείωση κατά -9% περίπου σε σχέση με τον Μάιο του 2021.

Συνολικά για το πεντάμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +29% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

• Κύπρος: Οι πωλήσεις κατά τον Μάιου του 2022 αυξήθηκαν κατά +31% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο του δικτύου παρέμεινε κλειστό κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου πέρυσι.

Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για το πεντάμηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά +29% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

• Βουλγαρία: Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -5% περίπου τον Μάιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το πεντάμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά -0,8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

• Ρουμανία: Οι πωλήσεις του δικτύου ήταν μειωμένες κατά -6% περίπου τον Μάιο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το πεντάμηνο του 2022 είναι μειωμένες κατά -8% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό πεντάμηνο.

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου συνεχίζει να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του αβέβαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αναλλοίωτες παραμένουν οι στρατηγικές επιλογές για συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος, την σταθερή επιβράβευση των μετόχων-συνεταίρων με υψηλές μερισματικές αποδόσεις και τον σεβασμό προς τον καταναλωτή.

Η διοίκηση της εταιρείας είχε διαβεβαιώσει τους μετόχους-συνεταίρους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ότι πρόθεση της είναι να διατηρηθεί στο ακέραιο η μερισματική πολιτική του 2021 και κατά το 2022 με την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,77 EUR/ μετοχή.

Κατά συνέπεια:

Πέραν του μικτού ποσού 0,3850 ευρώ ανά μετοχή που αποφασίστηκε και διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2022, στις 8 Ιουνίου καταβάλλεται και το υπόλοιπο 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.