Εξαιρετικά αποτελέσματα παρά τη συνεχιζόμενη αναταραχή

Όπως έχει ήδη ενημερώσει η διοίκηση του Ομίλου οι πωλήσεις κατά το 2021 αυξήθηκαν +19,87% σε σχέση με το 2020 και ανήλθαν σε 832 εκατ. Ευρώ.

Όσον αφορά την κερδοφορία του 2021, τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων, και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου είναι στα 305 εκατ. Ευρώ και παρουσιάζουν εκρηκτική αύξηση κατά +46% σε σχέση με το 2020, ξεπερνώντας και τα μεγέθη του 2019.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αμυντική στρατηγική που ακολούθησε η διοίκηση στη διαχείριση των αποθεμάτων που οδήγησε το μικτό περιθώριο κέρδους το 2021 σε 55,7% από 51,8% το 2020. Επιπλέον συγκρατήθηκε και το λειτουργικό κόστος.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του Ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 549 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 359 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2020.

Ο Όμιλος Jumbo θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, την Τρίτη 12 Απριλίου, πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Οι προοπτικές

Το 2022 είναι μία ακόμα χρονιά προκλήσεων τόσο από τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της πανδημίας όσο και της αβεβαιότητας που γεννούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η ισχυρή και υγιής οικονομική θέση του Ομίλου στην συγκεκριμένη συγκυρία προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει απτόητος το επενδυτικό του πρόγραμμα. Στις 18 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο υπερ-κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Μυτιλήνη. Για το 2022 αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο. Όσον αφορά τη Ρουμανία εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσουν δύο καταστήματα, ένα νέο υπερ-κατάστημα στο Βουκουρέστι και ένα στο Sibiu.

Όσον αφορά τις πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τον Φεβρουάριο 2022 αυξήθηκαν κατά +28% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις του Ομίλου, για το πρώτο δίμηνο του 2022, πέρασαν σε θετικό τροχιά καθώς σημείωσαν αύξηση κατά +4,5%, από -14% που καταγράφηκε κατά τον Ιανουάριο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις του Φεβρουαρίου του 2022 συγκρίνονται με έναν αδύναμο αντίστοιχο μήνα του 2021 καθώς μέρος του δικτύου καταστημάτων Jumbo στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό.

Η τάση που παρουσιάζει σήμερα ο Μάρτιος του 2022 είναι εξαιρετικά θετική καθώς κατά τον αντίστοιχο περσυνό μήνα, σχεδόν όλο το δίκτυο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό καθώς και τα καταστήματα στη Βουλγαρία παρέμειναν κλειστά κατά περίπου το 1/3 του Μαρτίου του 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διοίκηση εκτιμά ότι εάν επικρατήσουν οι τρέχουσες τάσεις, οι σωρευτικές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022 θα είναι ανοδικές κατά διψήφιο ποσοστό (+15%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Επιπλέον, η απόφαση των αρχών να άρουν τους περιορισμούς στο λιανεμπόριο στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία μπορεί να βοηθήσουν τις πωλήσεις.


Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

• Ελλάδα: Τον Φεβρουάριο του 2022, το σύνολο των καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε ανοιχτό, χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών.
Συνολικά για τον Φεβρουάριο 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας και χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, παρουσίασαν αύξηση κατά 82% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021 όπου 30 καταστήματα από τα 52 στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά κατά μεγαλύτερο μέρος του μήνα.
Συνολικά για το πρώτο δίμηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +16% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

• Κύπρος: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά τον Φεβρουάριο του 2022 εμφανίζονται αυξημένες κατά +3,5% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για τους πρώτους δύο μήνες του 2022 είναι αυξημένες κατά +52% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

• Βουλγαρία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους αυστηρούς περιορισμούς για το μεγαλύτερο διάστημα του μήνα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -25% περίπου τον Φεβρουάριο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για τους πρώτους δύο μήνες του 2022 είναι μειωμένες κατά -32% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

• Ρουμανία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους περιορισμούς. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά -18% περίπου τον Φεβρουάριο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για τους πρώτους δύο μήνες του 2022 είναι μειωμένες κατά -20% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.