Καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής

To Διοικητικό Συμβούλιο της JUMBO ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Διοίκησης, για την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού € 0,3850 ανά μετοχή για το 2022.
Τη σχετική πρόταση είχε προαναγγείλει η διοίκηση, κατά την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2022, δηλώνοντας ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου επιτρέπουν όχι μόνον την έκτακτη χρηματική διανομή αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση του επενδυτικού του προγράμματος.
Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο:
  • Ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής είναι η Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
  • Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων έκτακτης χρηματικής διανομής (record date) η Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Η καταβολή της έκτακτης χρηματικής διανομής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.

Σημειώνεται, ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η διοίκηση της Εταιρείας υλοποίησε τη δέσμευσή της για διατήρηση της μερισματικής πολιτικής του 2021 και για το 2022 διανέμοντας συνολικά ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή (μικτό) με δύο ισόποσες διανομές:
  • Τον Ιανουάριο του 2022 διανεμήθηκε το μικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.
  • Τον Ιούνιο του 2022 προχώρησε στην διανομή του υπολοίπου 0,3850 ευρώ ανά μετοχή και πάλι με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής.