Διατηρήθηκαν οι διψήφιοι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων. Πρόταση για διανομή μερίσματος 0,3220 EUR/μετοχή

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και καθώς το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει σταθερό, αποφάσισε στην από 13 Ιουνίου 2023 συνεδρίασή του να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουλίου 2023, τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2022 ποσό μικτού 0,3220 Ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον, η πρόταση εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29.08.2023.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2022 η Jumbo είχε προχωρήσει στην καταβολή ποσού μικτού 1,1550 Ευρώ ανά μετοχή με τη μορφή έκτακτων χρηματικών διανομών ενώ και τον Μάρτιο του 2023 η Jumbo προχώρησε στην έκτακτη χρηματική διανομή ποσού μικτού 1,1550 Ευρώ ανά μετοχή.

Όσον αφορά την πορεία των πωλήσεων για τον μήνα Μάιο, ούτε οι ιδιαίτερα ασταθείς καιρικές συνθήκες ούτε η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, στάθηκαν ικανές να ανακόψουν τους διψήφιους ρυθμούς αύξησης των πωλήσεων στα καταστήματα του Ομίλου JUMBO.

Στην τακτική ενημέρωση των μετόχων συνεταίρων, επισημαίνεται ότι και κατά τον ξεχωριστό μήνα Μάιο 2023, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατέγραψαν αύξηση +11,7% περίπου.

Για τους 5 πρώτους μήνες του 2023, οι πωλήσεις του Ομίλου, εμφανίζονται αυξημένες κατά +22% περίπου.


Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων Μαΐου 2023 :

Ελλάδα:

Τον Μάιο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +13% περίπου.

Συνολικά για το πρώτο πεντάμηνο του έτους 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +23% περίπου σε σχέση με το 2022.

Κύπρος:

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Μάιο του 2023 αυξήθηκαν κατά +8% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για τους πρώτους πέντε μήνες του 2023 είναι αυξημένες κατά +20% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία:

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά 7% περίπου τον Μάιο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2023 είναι αυξημένες κατά 20% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία:

Οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13% περίπου τον Μάιο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2023 είναι αυξημένες κατά 19% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.