Έκτακτη Χρηματική Διανομή 0,60 EUR ανά μετοχή

Oι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τη διάρκεια του 2023, αυξήθηκαν κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2022 ξεπερνώντας το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και της εκτίμησης της διοίκησης, για αύξηση του τζίρου κατά +12%.

Ο τελευταίος μήνας του 2023, έκλεισε για τον Όμιλο JUMBO με αύξηση των πωλήσεων κατά +9% περίπου, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Για μία ακόμη φορά, η πορεία των πωλήσεων -κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- απέδειξε την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου JUMBO, για διατήρηση των τιμών σε επίπεδα αντίστοιχα των εισοδημάτων του καταναλωτικού κοινού.

Την ίδια ακριβώς στρατηγική, θα ακολουθήσει ο Όμιλος και στην παρούσα συγκυρία κατά την οποία, κάποιοι από τους μεγάλους διεθνείς μεταφορικούς ομίλους logistics, χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, για να υπερδιπλασιάσουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, ενώ είναι σε ισχύ ετήσια εκατέρωθεν δεσμευτικά συμβόλαια για το 2024.

• Ο Όμιλος JUMBO δηλώνει ότι δεν πουλά - και συνεπώς δεν προτίθεται να προσφέρει- συγκυριακά υπερτιμημένα προϊόντα που θα επιβαρύνουν τον Έλληνα καταναλωτή περαιτέρω στην ήδη δυσανάλογη αύξηση τιμών.

• Τα προϊόντα επιλέγονται ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των καταναλωτών. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Όμιλος JUMBO αρνείται να προμηθευτεί και να διαθέσει στα καταστήματα του, προϊόντα που ανατιμώνται με τεχνικές και μεθόδους που δεν συνάδουν με τα διεθνώς παραδεκτά εμπορικά ήθη.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31.12.2023 ποσού EUR 431 εκατ. περίπου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση του 16 Ιανουαρίου 2024, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Φεβρουαρίου 2024 με θέμα την λήψη απόφασης για χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων Δεκεμβρίου 2023

Ελλάδα:

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +4% περίπου.

Συνολικά για το 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2022. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ένα από τα δύο καταστήματα στη Λάρισα και το κατάστημα στην Καρδίτσα παραμένουν κλειστά με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους.

Κύπρος:

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2023, ήταν αυξημένες κατά 4% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 2023 είναι αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία:

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +12% περίπου τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το 2023 είναι αυξημένες κατά 13% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία:

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +18% περίπου τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 2023 είναι αυξημένες κατά +15% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων

Για το 2024 στόχος του Ομίλου είναι να λειτουργήσουν τρία ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2023 λειτούργησαν το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία, το νέο ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην πόλη Iasi (Ρουμανία) και το νέο μισθωμένο υπερκατάστημα στο κέντρο του Plovdiv (Βουλγαρία).

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 85 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 17 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ρουμανία.

Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 36 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).