Ετήσια αποτελέσματα για την περίοδο 01/07/2006-30/06/2007

Με έντονη οσμή αυξανόμενης παραγωγικότητας σε όλους τους δείκτες • Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 21,83% • Αύξηση κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 29,45% • Αύξηση καθαρών κερδών κατά 37,36% Μέρισμα 32 λεπτών ανά μετοχή, αυξημένο κατά 39% σε σχέση με πέρυσι θα προτείνει για φέτος η διοίκηση της JUMBO στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2007 . Η εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του δικτύου των καταστημάτων JUMBO είναι το κορυφαίο στοιχείο που αναδεικνύει ο δημοσιευμένος ισολογισμός της ετήσιας χρήσης: Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,83% στα 342,7 εκ. ευρώ παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των καταστημάτων κατά τη διάρκεια του έτους αρχικά μειώθηκε κατά 4 και κατόπιν δημιουργήθηκε 1 υπερκατάστημα (το πρώτο μητροπολιτικό κατάστημα στο Λιμάνι του Πειραιά) που εκφράζει την σύγχρονη Jumbo αντίληψη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού. Παρά την ανατίμηση του κινεζικού γουάν και των κινέζικων επιτοκίων, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε, για μια ακόμα χρονιά, κατά 60 μονάδες βάσης στο 53,2%. Ανάλογη βελτίωση παρατηρείται στα μικτά αποτελέσματα και στα προ φόρων κέρδη (+32,1%) αύξηση η οποία ενισχύθηκε και από τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στα μετά από φόρους κέρδη (+37,36%). Πολύ ικανοποιητικό είναι το τελικό αποτέλεσμα σε επίπεδο EBITDA το οποίο εμφανίζει σταθερή άνοδο καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης (+29,45%). Τα περιθώρια καθαρής κερδοφορίας (19,8%) ενισχύθηκαν για μια ακόμη χρήση παρά την ένταση του ανταγωνισμού και της αντίστοιχης δραματικής μείωσης των κινέζικων επιδοτήσεων προς τους εξαγωγείς. Στις 30 Ιουνίου λειτουργούσαν 39 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 16 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 21 στην Ελληνική περιφέρεια και τα 2 στην Κύπρο. Ταυτόχρονα η εταιρεία συνέχισε την προετοιμασία για το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος στην Βουλγαρία επενδύοντας στην στελέχωση του και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Το κατάστημα στην Σόφια αναμένεται να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του 2007. Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση σχολιάζοντας την πορεία των μεγεθών του Ομίλου επεσήμαναν ότι η σύγχρονη αντίληψη στο λιανικό εμπόριο παγκοσμίως επικεντρώνεται στην βελτίωση όλων των επιμέρους δεικτών με στόχο να αυξηθεί η παραγωγικότητα όχι μόνο από την είσοδο νέων σημείων πώλησης στο δίκτυο αλλά και από το ήδη υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων. Οι μέτοχοι – συνεταίροι οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο Όμιλος ελέγχθηκε φορολογικά για τις οικονομικές χρήσεις 2004, 2005 και 2006 και τα φετινά αποτελέσματα χρήσεως περιλαμβάνουν φόρους και προσαυξήσεις ύψους 234 χιλ. ευρώ που προέκυψε ποσό ιδιαιτέρως μικρό συγκρινόμενο με τον κύκλο εργασιών. Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τις φωτιές και τις πρόωρες εκλογές οι δυο πρώτοι μήνες του πρώτου τριμήνου της νέας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2007- Ιούνιος 2008 κινήθηκαν με ρυθμούς υψηλότερους από τις προσδοκίες της διοίκησης για το σύνολο του έτους.