Η JUMBO τήρησε την υπόσχεση προς τους μετόχους της. Διανέμει Μέρισμα 0,36€/μετοχή παρά την κρίση.

Με τη συμμετοχή 490 φυσικών προσώπων που εκπροσώπησαν το 83,38% του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου JUMBO.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της διοίκησης αλλά και τη διανομή μερίσματος. H διοίκηση της εταιρείας είχε προτείνει αρχικά τη διανομή μερίσματος 0,27 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2015/2016 ωστόσο μετά από συζήτηση προτάθηκε και εγκρίθηκε η διανομή αυξημένου μερίσματος 0,36 Ευρώ ανά μετοχή (μετά τους φόρους 0,3240 Ευρώ ανά μετοχή).

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ομίλου JUMBΟ, η διοίκηση υπενθύμισε στους μετόχους-συνεταίρους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν με θετικό πρόσημο +11,53%.

Παρά την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε τον μήνα Οκτώβριο στην Ελλάδα, κατά το τετράμηνο (Ιούλιος-Οκτώβριος 2016) η μεταβολή σε επίπεδο πωλήσεων Ομίλου συνέχισε να είναι υψηλότερη από την εκτίμηση για το έτος.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου για τη νέα οικονομική χρήση πωλήσεις εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 4%-7%.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, έχει προγραμματισθεί το άνοιγμα ενός νέου υπερκαταστήματος τον Νοέμβριο στη Βουλγαρία και οι επενδύσεις συνεχίζονται με δύο νέα υπέρ – καταστήματα στη Ρουμανία που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα του 2017.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διεθνείς συνεργασίες σε νέες βαλκανικές αγορές. Ήδη η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, σε τέσσερις χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία).

Στην τρέχουσα οικονομική χρήση αναμένεται επέκταση του δικτύου καταστημάτων των συνεργατών στις χώρες που ήδη δραστηριοποιούνται, ενώ αναμένεται η επέκταση της σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Kid Zone Sh.p.k, και για την Βοσνία.