Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου 2016/2017

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2016/2017 την Τρίτη 28.02.2017 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και της εταιρείας www.e-jumbo.gr (http://corporate.e-jumbo.gr/).