Σταθερά ανοδική πορεία και επιβράβευση των μετόχων-συνεταίρων με προμέρισμα

Καθώς συμπληρώνονται τα 2/3 της νέας οικονομικής χρήσης, από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος Jumbo ενημερώνει τους μετόχους συνεταίρους του για την πορεία των μεγεθών και τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι σήμερα.
Βασικά χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς, είναι η σταθερή εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες JUMBO, η προσήλωση της διοίκησης στο αναπτυξιακό επενδυτικό σχέδιο, η διαρκώς αυξανόμενη επιρροή των ξένων χωρών στους βασικούς αριθμοδείκτες και η ορθολογική διαχείριση της μέχρι σήμερα επιτυχίας.
Για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης, από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2018, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Ομίλου, αυξήθηκε κατά +7,63% στα 476,75 εκατομμύρια Ευρώ (από 442,96 εκατομμύρια Ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα).
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 242,14 εκατ. Ευρώ από 222,97 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +8,59%. Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 50,79% έναντι 50,34% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)1 για τον Όμιλο ανήλθαν σε 140,35 εκατ. Ευρώ έναντι 130,59 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση αυξημένα κατά +7,48%.
• Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για το πρώτο 6μηνο της τρέχουσας χρήσης, ανήλθαν σε 98,74 εκατ. Ευρώ από 90,42 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο αυξημένα κατά 9,20%.
Η διοίκηση ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε επίπεδο 8μήνου, από τον Ιούλιο 2018 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2019, οι πωλήσεις του Ομίλου κινούνται με ρυθμό +7%. Υπογραμμίζεται ότι φέτος, ο εορτασμός των αποκριών και του Πάσχα είναι πιο αργά από πέρυσι κατά συνέπεια τα στοιχεία των πωλήσεων δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα.
Κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018, ο Όμιλος προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου οκταετούς διάρκειας μέχρι το ποσό των € 200εκ. η έκδοση του οποίου ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. ευρώ το οποίο είχε εκδοθεί στις 21.05.2014 καθώς και η χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας, εάν και εφόσον χρειαστούν. Μέχρι σήμερα το σύνολο του ομολογιακού παραμένει αχρησιμοποίητο πληρώνοντας μόνο τόκο αδρανείας.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, το οποίο παραδοσιακά είναι το πιο σημαντικό για τη συνολική πορεία του 12μήνου, η διοίκηση της Εταιρίας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018/2019 ποσού 0,19 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από 0,1728 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το ποσό του προμερίσματος είναι αυξημένο κατά 10% περίπου, σύμφωνα και με την υπόσχεση της διοίκησης προς τους μετόχους – συνεταίρους για αυξημένη χρηματική διανομή εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη ανακοίνωση.
Εξέλιξη Δικτύου
Από τον Ιούλιο του 2018, έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους 2 νέα καταστήματα στην αγορά της Ρουμανίας.
• Το πρώτο στην περιοχή του Βουκουρεστίου (13.600 τ.μ. περίπου) από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
• Το δεύτερο, είναι ένα ιδιόκτητο κατάστημα 12.900 τμ στο Bacau που άνοιξε τις πόρτες του στις 12 Νοεμβρίου.
Κατά συνέπεια, το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμεί 77 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 12 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr.
Ο Όμιλος, μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της JUMBO, σε 5 χώρες (Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Βοσνία).
Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019 αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην πόλη Braila της Ρουμανίας (12.000 τ.μ περίπου) ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2019 έχει προγραμματιστεί η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Βόρεια Ελλάδα.

Ανακοίνωση