Όμιλος JUMBO- Συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, σε περιβάλλον μειωμένης ορατότητας

Mε αυξημένη συμμετοχή και εκπροσώπηση του 84% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση μετόχων του Ομίλου JUMBO.

• H Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή ποσού € 0,062 (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές) για την υποδωδεκάμηνη χρήση από 1η Ιουλίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2019, ενώ επικύρωσε και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21.01.2020 σύμφωνα με την οποία είχε διανείμει ποσό € 0,22 ανά μετοχή τον Ιανουάριο του 2020.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Όμιλος JUMBO υλοποίησε τη δέσμευση της διοίκησης για διανομή συνολικά ποσού 0,2820 Ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί στο 50% του ετήσιου μερίσματος της οικονομικής χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 2019, προσαυξημένο κατά +20%.

Δικαιούχοι του μερίσματος € 0,062 (μικτό) είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 2.6.2020 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι Δευτέρα 1.6.2020 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει την Τρίτη 9.6.2020.

Όσον αφορά την πορεία του Ομίλου για την οικονομική χρήση που λήγει τον Δεκέμβριο 2020, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι μετά το δίμηνο κλείσιμο των καταστημάτων, λίγες μέρες πριν την έναρξη της περιόδου του Πάσχα και κατόπιν, το 2020 πρέπει να θεωρείται μια «χαμένη χρονιά» καθότι το ποσοστό τζίρου που χάθηκε είναι αδύνατον να αναπληρωθεί στο σύνολο τους επόμενους μήνες.

Επιπλέον, ουδεμία βεβαιότητα υπάρχει πως το πρόβλημα της πανδημίας αποτελεί παρελθόν για τον πλανήτη και δεν θα υπάρξει ανάγκη περαιτέρω λήψης περιοριστικών μέτρων κατά τους επόμενους μήνες.

Στην παρούσα συγκυρία, στόχος της διοίκησης είναι η διαχείριση της κρίσης, με στόχο την επιβίωση του Ομίλου στο δύσκολο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και την διατήρηση των κεκτημένων του παρελθόντος, περιορίζοντας τις φιλοδοξίες για οικονομικές επιδόσεις.

Για την αντιμετώπιση της αναπάντεχης και πρωτοφανούς κρίσης, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι θα επαναλάβει την πετυχημένη συνταγή που εφάρμοσε σε αντίστοιχες μεγάλες κρίσης του παρελθόντος:

• Θα συνεχίσει να επενδύει με δυναμισμό αλλά παράλληλα με πολύ πιο προσεκτικά βήματα.

Ως πρώτο βήμα ανακοινώθηκε η άμεση έναρξη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην Κύπρο και αμέσως μετά στις αρχές του 2021 στην Ρουμανία. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος συνεχίζει τις προετοιμασίες για την λειτουργία νέων καταστημάτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία στις αρχές του 2021.