Νέα έκτακτη χρηματική ενίσχυση των μετόχων του Ομίλου JUMBO

Ο Όμιλος JUMBO ενημερώνει τους μετόχους-συνεταίρους του ότι θα ανταποκριθεί στην συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη που δείχνουν προς την μετοχή της εταιρείας με την διανομή μιας ακόμη -έκτακτης- χρηματικής ενίσχυσης.
Στην επόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την 25η Ιουνίου 2020, η διοίκηση του Ομίλου -υλοποιώντας την υπόσχεση που έδωσε κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση- θα εισηγηθεί:
• Την καταβολή μιας νέας χρηματικής διανομής, ένα είδος προ-μερίσματος που αφορά την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.1.2020 έως 31.12.2020.
• Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται ως βάση το ποσό που εγκρίθηκε για την προηγούμενη δωδεκάμηνη εταιρική χρήση από 1.7.2018 έως 30.6.2019 ποσό 0,47€ ανά μετοχή.
H διοίκηση θα προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση της καταβολής έκτακτης χρηματικής διανομής του μισού ποσού δηλαδή:
Μικτό ποσό 0,235 € ανά μετοχή ή συνολικά 31.974.043,37 € (0,235€ x 136.059.759 μετοχές)
Το ποσό αυτό θα ληφθεί από τα φορολογημένα έκτακτα αποθεματικά, από μη διανεμηθέντα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 1 Ιουλίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011.
Η νέα χρηματική ενίσχυση των μετόχων, έρχεται ως επιστέγασμα της δυναμικής ανταπόκρισης του καταναλωτικού κοινού στα προϊόντα και την εξυπηρέτηση των καταστημάτων JUMBO αμέσως μετά την λήξη του lockdown.
Στην Ελλάδα, στις 13 Μαρτίου 2020, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής, εμπορικών κέντρων και άλλων σημείων συνάθροισης κοινού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Παρόμοια απόφαση ελήφθη και από την Κυβέρνηση της Κύπρου.
Αντίστοιχα, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών που είχαν επιβληθεί στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις για το κλείσιμο καταστημάτων που λειτουργούν σε εμπορικά κέντρα επηρέασαν σημαντικά τις πωλήσεις και στις χώρες αυτές.
Από τις 11 Μαΐου ξεκίνησε η λειτουργία των περισσοτέρων καταστημάτων σε Ελλάδα και τριών από τα πέντε καταστήματα στην Κύπρο.
• Η εντυπωσιακά θετική ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού σε συνδυασμό με την σταδιακή άρση των περιορισμών κίνησης σε Βουλγαρία και Ρουμανία ώθησε τις πωλήσεις του Ομίλου για τον μήνα Μάιο σε διψήφια ανάπτυξη (+13,60%).
Αποτέλεσμα αυτής της απροσδόκητης εξέλιξης είναι ότι η μείωση των πωλήσεων του Ομίλου κατά το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης να έχει περιοριστεί στο -23 % περίπου.
Ο όμιλος JUMBO δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την γρήγορη επούλωση των πληγών που προκάλεσε η πανδημία, ακολουθώντας την γνωστή μέθοδο των συνεχών επενδύσεων και της διαρκούς προσαρμογής στις νέες συνθήκες.
Ταυτόχρονα θα συνεχίζει να στηρίζει τους μετόχους-συνεταίρους του για την εμπιστοσύνη που χρόνια τώρα δείχνουν στην διοίκηση και τις επιλογές της.