Σταθερή άνοδος εμπιστοσύνης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες JUMBO

Ο Νοέμβριος του 2022, πιστοποίησε με τον πλέον καταλυτικό τρόπο, την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού στο νέο προϊοντικό μείγμα και την τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου JUMBO.

• Ο προτελευταίος μήνας του έτους, έκλεισε για τον Όμιλο με μια νέα εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων κατά +24% περίπου, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:

Ελλάδα
Τον Νοέμβριο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +12% περίπου σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021.

Συνολικά για το 11μηνο του 2022, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +13% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 11μηνο.

Κύπρος
Οι πωλήσεις κατά τον Νοέμβριο του 2022 αυξήθηκαν κατά +21% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα συνεχίζοντας την εντυπωσιακή δυναμική τους πορεία.
Συνολικά οι πωλήσεις, στην Κύπρο, για το 11μηνο του 2022 είναι αυξημένες κατά +23% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 11μηνο.

Βουλγαρία
Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +84% περίπου τον Νοέμβριο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου τα καταστήματα λειτουργούσαν για πρώτη φορά με ελέγχους πιστοποιητικών στους εισερχόμενους πελάτες.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων, στη Βουλγαρία, για το 11μηνο του 2022 να είναι αυξημένες κατά +12% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 11μηνο.

Ρουμανία:
Οι πωλήσεις του δικτύου σημείωσαν αύξηση της τάξης του +43% περίπου τον Νοέμβριο του 2022, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου για πρώτη φορά τα καταστήματα λειτούργησαν με ελέγχους πιστοποιητικών στους εισερχόμενους πελάτες.

• Επίσης, ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο υπερ- κατάστημα στην πόλη Sibiu, φτάνοντας το δίκτυο των καταστημάτων Jumbo στη Ρουμανία στα 16.

Συνολικά οι πωλήσεις, στην αγορά της Ρουμανίας, για το 11μηνο του 2022, είναι αυξημένες κατά +6% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 11μηνο.

Έκτακτη Χρηματική Διανομή
Όπως έχει ανακοινωθεί, τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου JUMBO ενέκρινε στις 17 Οκτωβρίου 2022 την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσού € 0,3850 ανά μετοχή για το 2022.
Ως ημερομηνία αποκοπής έκτακτης χρηματικής διανομής έχει οριστεί η 9η Δεκεμβρίου 2022 και η καταβολή θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2022.