Εκθέσεις μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

  • 30-09-2020 Αναλυτική Έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 01.07.2019-31.12.2019 DOWNLOAD PDF
  • 30-03-2020 Αναλυτική Έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 2018/2019 DOWNLOAD PDF
  • 29-03-2019 Αναλυτική Έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 2017/2018 DOWNLOAD PDF
  • 06-03-2018 Αναλυτική Έκθεση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 2016/2017 DOWNLOAD PDF