Δομή Ομίλου

Μητρική Εταιρεία:
Η Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «JUMBO» ιδρύθηκε το έτος 1986. με έδρα σήμερα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας). είναι εισηγμένη από το έτος 1997 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121653960000. Η Εταιρεία έχει καταταγεί στην κατηγορία Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θυγατρικές εταιρείες:

1. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO TRADING LTD» είναι Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited). Ιδρύθηκε το έτος 1991. Έδρα αυτής. η Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιριών Κύπρου με αριθμό Ε 44824. Δραστηριοποιείται στην Κύπρο στο ίδιο αντικείμενο με τη μητρική δηλαδή το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών και συναφών ειδών. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία με την επωνυμία «JUMBO EC.B. LTD» συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με αριθμό Μητρώου – Μερίδας 96904. τόμος 1291 του Πρωτοδικείου Σόφιας και σύμφωνα με τις πρόνοιες και προϋποθέσεις του αρ. 115 Ε.Ν. Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας (Bul. Bulgaria 51 Sofia 1404). Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

3. Η θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία με την επωνυμία «JUMBO EC.R. S.R.L» συστάθηκε την 9η Αυγούστου 2006 ως Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (srl) με αριθμό διάταξης στο εμπορικό Μητρώο J40/12864/2006. με έδρα το Βουκουρέστι. στον τομέα 3. επί της λεωφόρου B-dul Theodor Pallady. αριθ.51. κτίριο Centrul de Calcul στον 5ο όροφο. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

4. Η θυγατρική εταιρεία ASPETΤO LTD ιδρύθηκε την 21.8.2006 με έδρα την Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9. Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). Η «JUMBO TRADING LTD» κατέχει το 100% των ψήφων της εταιρείας αυτής.

5. Η εταιρεία WESTLOOK SRL είναι θυγατρική της εταιρείας ΑSPETΤO LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι το Crevedia της κομητείας Dâmboviţa (αυτοκινητόδρομος Bucureşti – Târgovişte. Αρ. 670. Διαμέρισμα 52). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 16.10.2006.

6. Η εταιρεία GEOCAM HOLDINGS LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9, Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 13.03.2015.

7. Η εταιρεία GEOFORM LIMITED είναι θυγατρική της εταιρείας JUMBO TRADING LTD η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Έδρα της είναι η Λευκωσία της Κύπρου (Λεωφ. Αβραάμ Αντωνίου 9. Κάτω Λακατάμια της Λευκωσίας). H εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις 13.03.2015.