Επιτροπή Ελέγχου

Σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Ελέχου είναι τα εξής: 

Ευανθία Ανδριανού- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Έτος γέννησης: 1970
Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου (Pierce) (1987). Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κατέχει MBA από το Kellogg Graduate School of Management.
Το 1992 ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα ως auditor στην PwC, από το 1998 έως το 2014 εργάστηκε ως στέλεχος Επενδυτικής Τραπεζικής στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ, στην Accentis Corporate Finance και στην EFG Telesis Finance, όπου διατέλεσε Διευθύντρια του τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής. Από το 2014 απασχολείται αποκλειστικά ως διαχειρίστρια κεφαλαίων στο χώρου του Private Equity, εκ των συνιδρυτών των επενδυτικών κεφαλαίων SouthBridge Europe Mezzanine, τα οποία επενδύουν σε αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες. Κατέχει μη εκτελεστική θέση μέλους Δ.Σ. σε εταιρείες του χαρτοφυλακίου της SouthBridge Europe Mezzanine και αποτελεί ιδρυτικό μέλος και μέτοχο της SouthBridge Advisors ΑΕΔΟΕΕ. Διαθέτει επαρκή γνώση στον χώρο των επιχειρήσεων και στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, έχοντας αξιολογήσει και πραγματοποιήσει επενδύσεις στον χώρο των οργανωμένων δικτύων λιανικής.


Φώτιος Τζίγκος- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Έτος γέννησης: 1959
Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1981). Μετά από μια σταθερή καριέρα άνω των πέντε (5) ετών ως επικεφαλής λογιστικής και φορολογικού διευθυντή πολυεθνικής εταιρείας, το 1988 υπήρξε συνιδρυτής μιας ελληνικής εταιρείας με δραστηριότητα τις φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες (ΤΖΙΓΚΟΣ Ι ΜΠΑΝΤΡΑΣ Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Α.Ε). Διατηρεί πρωταρχική ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες στη λιανική, οικονομική και ναυτιλιακή βιομηχανία και ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες σχετικά με τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση. Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διότι επί σειρά ετών είναι λογιστικός και φοροτεχνικός σύμβουλος σε πολλές εμπορικές ανώνυμες εταιρείες. Επίσης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική, διότι έχει διατελέσει επί σειρά ετών ελεγκτής σε ανώνυμες εταιρείες, που δεν υπάγονται στο Μέρος Β άρθρο 2 υποπαράγραφος Α1 του Ν. 4336/2015.

Μάριος Λασανιάνος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Έτος γέννησης: 1974
Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών ενώ κατέχει και τον τίτλο Fellow Member του ACCA (Association of Certified Chartered Accountants). Επίσης είναι Certified Fraud Examiner, μέλος του Association of Certified Fraud Examiners καθώς και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης. Είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Στο διάστημα 1998 - 2018 εργάστηκε ως ελεγκτής και σύμβουλος επιχειρήσεων στην Grant Thornton Ελλάδος όπου και έφτασε στην βαθμίδα του Partner. Κατά την διάρκεια της καριέρας του ηγήθηκε πολυάριθμων έργων στον τομέα των εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων σε ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες. Επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων σε υπηρεσίες συνδιαλλαγής (Transactional Advisory) και υπηρεσιών Forensics. Το διάστημα 2014 – 2018 διετέλεσε εκπρόσωπος της Grant Thornton Ελλάδος στη διεθνή επιτροπή της Grant Thornton International, Global Audit Quality Committee με σκοπό την καθιέρωση προτύπων και διαδικασιών για την ενίσχυση της ποιότητας του ελέγχου. Για το διάστημα 2018 - 2019 εργάστηκε ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών στην Mart Cash and Carry (θυγατρική του ομίλου Σκλαβενίτη) ενώ από το 2019 έως σήμερα εργάζεται ως οικονομικός διευθυντής σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χονδρικής πώλησης και εισαγωγής ενδυμάτων Shop and Trade AEBE.

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου της.

Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου