На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2023 DOWNLOAD
 • 2023 DOWNLOAD
 • 2023 DOWNLOAD
 • 2022 DOWNLOAD
 • 2021 DOWNLOAD
 • 2020 DOWNLOAD
 • 2019 DOWNLOAD
 • 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2017 - 31.12.2017 DOWNLOAD
 • 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2016 - 31.12.2016 DOWNLOAD
 • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD
 • 2015 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD