На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2017 - 31.12.2017 DOWNLOAD PDF
  • 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2016 - 31.12.2016 DOWNLOAD PDF
  • 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD PDF
  • 2015 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2013 до 31.12.2013 DOWNLOAD PDF
  • 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1.07.2012 - 31.12.2012 DOWNLOAD PDF
  • 2012 Отчет нашестмесечие за периода от 1.07.2011 до 31.12.2011 DOWNLOAD PDF
  • 2011 Отчет за шестмесечие за периода от 1.07.2010 до 31.12.2010 DOWNLOAD PDF