На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2016 Информация за периода  1.07.2015 - 30.06.2016 DOWNLOAD PDF
  • 2016 Информация за периода 1.07.2015 - 31.12.2015 DOWNLOAD PDF
  • 2015 Информация за периода 1.07.2015 - 30.09.2015  DOWNLOAD PDF
  • 2015 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.03.2015 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Информация за периода от 1.07.2014 до 31.12.2014 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Информация за периода от  1.07.2014 до 30.09.2014 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.06.2014 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 - 31.03.2014 DOWNLOAD PDF
  • 2014 Информация за периода от 1.07.2013 до31.12.2013 DOWNLOAD PDF
  • 2013 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.09.2013 DOWNLOAD PDF