На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2015 - 2016 DOWNLOAD
 • 2015 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2014 - 2015 DOWNLOAD
 • 2014 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2013 - 2014 DOWNLOAD
 • 2013 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2012/ 2013 DOWNLOAD
 • 2013 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2012 - 2013 DOWNLOAD
 • 2012 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2011/ 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2011 - 2012 DOWNLOAD
 • 2011 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2010 - 2011 DOWNLOAD
 • 2011 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2010 - 2011 DOWNLOAD
 • 2010 Междинни финансови отчети за първототримесечие на  2009 - 2010 DOWNLOAD
 • 2009 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2008 - 2009 DOWNLOAD