Ομίλου-Μητρικής

 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2015 - 2016 DOWNLOAD
 • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2014 - 2015 DOWNLOAD
 • 2014 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2013 - 2014 DOWNLOAD
 • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2012/ 2013 DOWNLOAD
 • 2013 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2012 - 2013 DOWNLOAD
 • 2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2011/ 2012 DOWNLOAD
 • 2012 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2011 - 2012 DOWNLOAD
 • 2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2010 - 2011 DOWNLOAD
 • 2011 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2010 - 2011 DOWNLOAD
 • 2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2009 - 2010 DOWNLOAD
 • 2010 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2009 - 2010 DOWNLOAD