Ομίλου-Μητρικής

 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.1.2020-31.12.2020 DOWNLOAD PDF
 • 2020 ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 31.12.2019
  (01.07.2019 – 31.12.2019)
  DOWNLOAD PDF
 • 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018/2019 DOWNLOAD PDF
 • 2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017/2018 DOWNLOAD PDF
 • 2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016/2017 DOWNLOAD PDF
 • 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015/2016 DOWNLOAD PDF
 • 2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014/2015 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013/2014 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012/2013 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 - 2012 DOWNLOAD PDF
 • 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010 - 2011 DOWNLOAD PDF