Ομίλου-Μητρικής

 • 2024 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2023 – 31.12.2023 (zip) DOWNLOAD
 • 2024 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2023 – 31.12.2023 (άνοιγμα με iXBRL viewer) DOWNLOAD
 • 2023 Investor and Analyst Conference Call Presentation- September 2023 DOWNLOAD
 • 2023 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2023-30.06.2023 DOWNLOAD
 • 2023 H1 2023 CONFERENCE CALL INVITATION DOWNLOAD
 • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (άνοιμα με iXBRL viewer) DOWNLOAD
 • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (zip) DOWNLOAD
 • 2022 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022 DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021-31.12.2021 DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (zip) DOWNLOAD
 • 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2021 – 31.12.2021 (XHTML) DOWNLOAD