Θυγατρικών Εταιρειών

 • 11-04-2023 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2022 DOWNLOAD
 • 11-04-2023 JUMBO EC.B. LTD Annual Financial Statements 31.12.2022 DOWNLOAD
 • 11-04-2023 Jumbo Trading Limited - Annual Report 31.12.2022 DOWNLOAD
 • 12-04-2022 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2021 DOWNLOAD
 • 12-04-2022 JUMBO EC.B. LTD Annual Financial Statements 31.12.2021 DOWNLOAD
 • 12-04-2022 Jumbo Trading Limited - Annual Report 31.12.2021 DOWNLOAD
 • 14-04-2021 JUMBO EC.B. LTD Annual Financial Statements 31.12.2020 DOWNLOAD
 • 14-04-2021 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2020 DOWNLOAD
 • 14-04-2021 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020 DOWNLOAD
 • 30-04-2020 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2019 DOWNLOAD
 • 30-04-2020 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2019 DOWNLOAD