Θυγατρικών Εταιρειών

 • 14-04-2021 JUMBO EC.B. LTD Annual Financial Statements 31.12.2020 DOWNLOAD PDF
 • 14-04-2021 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2020 DOWNLOAD PDF
 • 14-04-2021 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2020 DOWNLOAD PDF
 • 30-04-2020 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2019 DOWNLOAD PDF
 • 30-04-2020 Jumbo EC.R.SRL- 31.12.2019 DOWNLOAD PDF
 • 30-04-2020 JUMBO EC.B. LTD Annual Financial Statements 31.12.2019 DOWNLOAD PDF
 • 30-04-2020 JUMBO EC.B. LTD 01.07.2019-31.12.2019 DOWNLOAD PDF
 • 15-10-2019 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2019 DOWNLOAD PDF
 • 15-10-2019 Jumbo EC.R.SRL- Annual Report 30.06.2019 DOWNLOAD PDF
 • 12-03-2019 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2018 DOWNLOAD PDF
 • 15-10-2018 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2018 DOWNLOAD PDF