Θυγατρικών Εταιρειών

 • 01-01-2015 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2014 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2014 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2014 ενοποιημένες DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2014 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2014 DOWNLOAD PDF
 • 01-01-2014 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2013 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2013 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2013 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2013 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2013 ενοποιημένες DOWNLOAD PDF
 • 01-01-2013 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2012 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2012 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2012 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2012 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2012 ενοποιημένες DOWNLOAD PDF
 • 01-01-2012 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2011 DOWNLOAD PDF
 • 01-07-2011 Jumbo Trading Limited -Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2011 DOWNLOAD PDF