Θυγατρικών Εταιρειών

 • 15-10-2018 Jumbo EC.R.SRL- Annual Report 30.06.2018 DOWNLOAD PDF
 • 05-03-2018 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2017 DOWNLOAD PDF
 • 16-10-2017 Jumbo EC.R.SRL- Annual Report 30.06.2017 DOWNLOAD PDF
 • 16-10-2017 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2017 DOWNLOAD PDF
 • 28-02-2017 Jumbo EC.B.LTD- Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2016 DOWNLOAD PDF
 • 10-10-2016 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2016 ενοποιημένες DOWNLOAD PDF
 • 10-10-2016 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2016 DOWNLOAD PDF
 • 10-10-2016 Jumbo EC.R.SRL- Annual Report 30.06.2016 DOWNLOAD PDF
 • 25-02-2016 Jumbo EC.B.LTD- Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 31.12.2015 DOWNLOAD PDF
 • 28-09-2015 Έκθεση και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2015 DOWNLOAD PDF
 • 28-09-2015 Jumbo EC.R.SRL- Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2015 DOWNLOAD PDF