Ομίλου-Μητρικής

  • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (άνοιμα με iXBRL viewer) DOWNLOAD
  • 2023 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 01.01.2022 – 31.12.2022 (zip) DOWNLOAD