Ομίλου-Μητρικής

  • 2009 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το 9μηνο του 2008 - 2009 DOWNLOAD PDF
  • 2009 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2008 - 2009 DOWNLOAD PDF
  • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το 9μηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
  • 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
  • 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
  • 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το α εξάμηνο του 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α τρίμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF