На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2009 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2008 - 2009 DOWNLOAD PDF
  • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
  • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
  • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
  • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄εξάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
  • 1905 Interim Financial Statements for the period 1 July 2009 to September 2009 DOWNLOAD PDF