На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄ τρίμηνο του 2015 - 2016 DOWNLOAD PDF
  • 2015 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2014 - 2015 DOWNLOAD PDF