На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
  • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄εξάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF