На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2013 Информация за периода от 1.07.2013 до 30.09.2013 DOWNLOAD PDF
  • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 30.06.2013 DOWNLOAD PDF
  • 2013 Информация за периода от 1.07.2012 до 31.03.2013 DOWNLOAD PDF
  • 2013 Информация за периода от  1.07.2012 до 31.12.2012 DOWNLOAD PDF