На холдинга/ Фирмата-майка

  • 2012
    Информация за периода от  1.07.2012 до 30.09.2012
    DOWNLOAD PDF
  • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 30.06.2012 DOWNLOAD PDF
  • 2012 Информация за периода от 1.07.2011 до 31.03.2012 DOWNLOAD PDF
  • 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2011 - 31.12.2011 DOWNLOAD PDF